• Szukaj

Uchwały Rady Gminy

  • Organy Gminy
  • Rada Gminy
  • Kadencja 2018-2023
NazwaData publikacjiRedaktor
Uchwała Nr I.1.2018 z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącej Rady Gminy Wierzbno25/09/2021 (01:28)Agata Małczukdownload
Uchwała Nr I.2.2018 z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wierzbno25/09/2021 (01:28)Agata Małczukdownload
Uchwała Nr II.3.2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Wierzbno25/09/2021 (01:28)Agata Małczukdownload
Uchwała Nr II.4.2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Wierzbno25/09/2021 (01:29)Agata Małczukdownload
Uchwała Nr II.5.2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wierzbno25/09/2021 (01:29)Agata Małczukdownload
Uchwała Nr II.6.2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wierzbno25/09/2021 (01:29)Agata Małczukdownload
Uchwała Nr III.7.2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok25/09/2021 (01:29)Agata Małczukdownload
Uchwała Nr III.8.2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego25/09/2021 (01:30)Agata Małczukdownload
Uchwała Nr III.9.2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wierzbno Nr XVIII/93/2016 z dnia 28 lipca 2016 r. 25/09/2021 (01:30)Agata Małczukdownload
Uchwała Nr IV.10.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu w miejscowości Wierzbno25/09/2021 (01:30)Agata Małczukdownload
Uchwała Nr IV.11.2018z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu w miejscowości Natolin25/09/2021 (01:30)Agata Małczukdownload
Uchwała Nr IV.12.2018z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu w miejscowości Krypy25/09/2021 (01:30)Agata Małczukdownload
Uchwała Nr IV.13.2018 z dnia 28 grudnia 20108 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Wierzbno na 2019 rok 25/09/2021 (01:31)Agata Małczukdownload
Uchwała Nr IV.14.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego "Pomoc Gminy Wierzbno w zakresie dożywiania" na lata 2019-202325/09/2021 (01:31)Agata Małczukdownload
Uchwała Nr IV.15.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w ramach „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-202325/09/2021 (01:31)Agata Małczukdownload
Uchwała Nr IV.16.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wierzbno z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok25/09/2021 (01:31)Agata Małczukdownload
Uchwała Nr IV.17.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2018 rok25/09/2021 (01:31)Agata Małczukdownload
Uchwała Nr IV.18.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzbno na 2019 rok25/09/2021 (01:31)Agata Małczukdownload
Uchwała Nr IV.19.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2019 - 202225/09/2021 (01:32)Agata Małczukdownload
Uchwała Nr IV.20.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty25/09/2021 (01:32)Agata Małczukdownload
Uchwała Nr IV.21.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Wierzbno na 2019 rok25/09/2021 (01:32)Agata Małczukdownload
Uchwała Nr V.22.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu w miejscowości Wierzbno12/10/2021 (10:26)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr V.23.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu w miejscowości Natolin12/10/2021 (10:28)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr V.24.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu w miejscowości Krypy12/10/2021 (10:28)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr V.25.2019z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu w miejscowości Strupiechów12/10/2021 (10:28)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr V.26.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu w miejscowości Majdan12/10/2021 (10:29)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr V.27.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich12/10/2021 (10:29)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr V.28.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wierzbno na 2019 rok12/10/2021 (10:29)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr V.29.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok12/10/2021 (10:29)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr V.30.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia GPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Wierzbno na 2019 rok12/10/2021 (10:29)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr VI.31.2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu w miejscowości Filipy12/10/2021 (10:30)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr VI.32.2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie bezpłatnego dowozu uczniów do szkół podstawowych12/10/2021 (10:31)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr VI.33.2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wierzbno12/10/2021 (10:32)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr VI.34.2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Wierzbno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych12/10/2021 (10:32)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr VI.35.2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wierzbno w 2019 roku12/10/2021 (10:33)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr VI.36.2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok12/10/2021 (10:33)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr VI.37.2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2019 - 202226/01/2022 (20:14)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr VI.38.2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu w miejscowości Wąsosze12/10/2021 (10:40)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr VII.39.2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok12/10/2021 (10:43)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr VII.40.2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2019 - 202212/10/2021 (10:45)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr VII.41.2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia12/10/2021 (10:45)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr VII.42.2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia12/10/2021 (10:45)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr VII.43.2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli12/10/2021 (10:46)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr VII.44.2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wierzbno od dnia 1 września 2019 r.12/10/2021 (10:46)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr VII.45.2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i placówek przedszkolnych 12/10/2021 (10:46)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr VIII.46.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Wierzbno 12/10/2021 (10:47)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr VIII.47.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok12/10/2021 (10:47)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr VIII.48.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wierzbno z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok12/10/2021 (10:48)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr VIII.49.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Gminy Wierzbno12/10/2021 (10:48)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr VIII.50.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok12/10/2021 (10:48)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr VIII.51.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2019 - 202212/10/2021 (10:49)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr VIII.52.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wierzbno Nr XVIII/93/2016 z dnia 28 lipca 2016 r.12/10/2021 (10:49)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr VIII.53.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wierzbno12/10/2021 (10:50)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr VIII.54.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 12/10/2021 (10:51)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr VIII.55.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Wierzbno do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich12/10/2021 (10:52)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr IX.56.2019 z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok12/10/2021 (10:52)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr X.57.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/94/09 Rady Gminy Wierzbno z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli12/10/2021 (10:53)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XI.58.2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2019 rok12/10/2021 (10:54)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XI.59.2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2019 - 2022 12/10/2021 (10:55)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XI.60.2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu w miejscowości Jaworek i Wyględówek12/10/2021 (10:55)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XI.61.2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu w miejscowości Krypy12/10/2021 (10:55)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XI.62.2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Węgrowskiego w 2019 roku12/10/2021 (10:56)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XI.63.2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności klas publicznego gimnazjum w Wierzbnie i Krypach12/10/2021 (10:56)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XII.64.2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok12/10/2021 (10:58)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XII.65.2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2019 - 202212/10/2021 (10:59)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XII.66.2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wyboru ławnika na kadencję od 2020 do 2023 roku do Sądu Okręgowego w Siedlcach12/10/2021 (11:10)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XII.67.2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 12/10/2021 (11:10)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XII.68.2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XI/63/2019 Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 września 2019 r.12/10/2021 (11:11)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XII.69.2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zaopiniowania Zarządzenia RDOŚ w Warszawie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Las Jaworski 12/10/2021 (11:12)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XII.70.2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uznania za zasadną skargę Prokuratora Rejonowego w Węgrowie na uchwałę Nr VI/35/2019 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 marca 2019 r.12/10/2021 (11:12)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XIII.71.2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok12/10/2021 (11:13)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XIII.72.2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2019 - 202212/10/2021 (11:29)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XIII.73.2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Węgrowskiego w 2019 roku12/10/2021 (11:45)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XIII.74.2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 202012/10/2021 (11:46)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XIII.75.2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok12/10/2021 (11:46)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XIII.76.2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych12/10/2021 (11:51)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XIII.77.2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wierzbno z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok12/10/2021 (11:52)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XIII.78.2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wierzbno12/10/2021 (11:52)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XIV.79.2021 z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/71/2016 Rady Gminy Wierzbno z dnia 17 marca 2016 r.12/10/2021 (11:53)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XIV.80.2019 z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Wierzbno na rok szkolny 2019/202012/10/2021 (11:54)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XV.81.2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych12/10/2021 (11:54)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XV.82.2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego12/10/2021 (11:54)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XV.83.2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu w miejscowości Cierpięta12/10/2021 (11:55)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XV.84.2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu w miejscowości Krypy i Wyczółki 12/10/2021 (11:58)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XVI.85.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Wierzbno na lata 2019-202212/10/2021 (11:58)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XVI.86.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Wierzbno na lata 2020 - 202412/10/2021 (11:59)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XVI.87.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Samorządowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Gminy Wierzbno na lata 2020-2025" 12/10/2021 (12:00)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XVI.88.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzbno na 2020 rok12/10/2021 (12:01)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XVI.89.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2020-202312/10/2021 (12:01)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XVI.90.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 201912/10/2021 (12:01)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XVI.91.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok12/10/2021 (12:03)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XVI.92.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2019-202212/10/2021 (12:03)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XVI.93.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/80/2019 Rady Gminy Wierzbno z dnia 6 grudnia 2019 r.12/10/2021 (12:08)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XVI.94.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Wierzbno na rok szkolny 2019/202012/10/2021 (12:08)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XVII.95.2020 z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2020 rok12/10/2021 (13:25)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XVII.96.2020 z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2020-202312/10/2021 (13:25)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XVII.97.2020 z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Wierzbno na lata 2020-203012/10/2021 (13:25)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XVIII.98.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2020 rok12/10/2021 (13:26)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XVIII.99.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krypach12/10/2021 (13:26)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XVIII.100.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/94/09 Rady Gminy Wierzbno z dnia 6 marca 2009 r.12/10/2021 (13:26)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XIX.101.2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2020 rok12/10/2021 (13:27)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XIX.102.2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2020-202312/10/2021 (13:27)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XIX.103.2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2021 rok12/10/2021 (13:27)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XIX.104.2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii Gminy Wierzbno na lata 2020-203012/10/2021 (13:27)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XIX.105.2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzbno w 2020 roku12/10/2021 (13:28)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XIX.106.2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie nie uwzględnienia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego12/10/2021 (13:28)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XIX.107.2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością12/10/2021 (13:28)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XIX.108.2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/97/2016 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 lipca 2016 r.12/10/2021 (13:28)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XIX.109.2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbnie12/10/2021 (13:29)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XIX.110.2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze12/10/2021 (13:29)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XIX.111.2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Wierzbno na 2020 rok12/10/2021 (13:29)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XX.112.2020 z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2020 rok12/10/2021 (13:31)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XX.113.2020 z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2020-202312/10/2021 (13:31)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XX.114.2020 z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Wierzbno pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie12/10/2021 (13:31)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XX.115.2020 z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla SPZOZ w Węgrowie 12/10/2021 (13:32)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XX.116.2020 z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych12/10/2021 (13:33)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XX.117.2020 z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego 12/10/2021 (13:33)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XX.118.2020 z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu w miejscowości Brzeźnik12/10/2021 (13:33)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XX.119.2020 z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbnie12/10/2021 (13:33)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XX.120.2020 z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze12/10/2021 (13:33)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXI.121.2020 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2020 rok12/10/2021 (13:34)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXI.122.2020 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2020-203012/10/2021 (13:46)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXI.123.2020 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości12/10/2021 (13:48)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXI.124.2020 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Wierzbno12/10/2021 (13:48)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXI.125.2020 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Gminy Wierzbno12/10/2021 (13:48)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXII.126.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Wierzbno12/10/2021 (13:49)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXII.127.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Wierzbno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok12/10/2021 (13:49)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXII.128.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wierzbno z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok12/10/2021 (13:50)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXII.129.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Węgrowskiego w 2020 roku12/10/2021 (13:51)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXII.130.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2020 rok12/10/2021 (13:51)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXII.131.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2020-203012/10/2021 (13:51)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXII.132.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu w miejscowości Wierzbno12/10/2021 (13:52)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXII.133.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Wierzbno 12/10/2021 (13:52)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXIII.134.2020 z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2020 rok12/10/2021 (13:53)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXIII.135.2020 z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2020-203012/10/2021 (13:54)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXIV.136.2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2020 rok12/10/2021 (13:54)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXIV.137.2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2020-203012/10/2021 (13:54)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXIV.138.2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/129/2020 Rady Gminy Wierzbno z dnia 21 sierpnia 2020 r.12/10/2021 (13:55)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXIV.139.2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2021 12/10/2021 (13:55)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXIV.140.2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbno12/10/2021 (13:56)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXIV.141.2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych12/10/2021 (13:56)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXIV.142.2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wierzbno z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok12/10/2021 (13:57)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXIV.143.2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego12/10/2021 (13:57)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXV.144.2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty12/10/2021 (13:57)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXV.145.2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi12/10/2021 (13:58)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXV.146.2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 202112/10/2021 (13:58)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXVI.147.2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2020 rok12/10/2021 (13:59)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXVI.148.2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2020-203012/10/2021 (13:59)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXVI.149.2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbno12/10/2021 (13:59)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXVI.150.2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych12/10/2021 (14:00)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXVI.151.2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/142/2020 Rady Gminy Wierzbno z dnia 3 grudnia 2020 r.12/10/2021 (14:00)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXVII.152.2021 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzbno na 2021 rok12/10/2021 (14:01)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXVII.153.2021 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2021-203012/10/2021 (14:03)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXVII.154.2021 z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XV/76/2016 Rady Gminy Wierzbno z dnia 12 maja 2016 r.12/10/2021 (14:03)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała nr XXVII.155.2021 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Węgrowskiego w 2021 roku12/10/2021 (14:03)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXVII.156.2021 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Wierzbno pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie12/10/2021 (14:04)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXVII.157.2021 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok 12/10/2021 (14:06)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXVII.158.2021 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wierzbno w 2021 roku12/10/2021 (14:06)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXVII.159.2021 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu w miejscowości Wąsosze12/10/2021 (14:06)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXVIII.160.2021 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu soleckiego w budżecie gminy na 2022 rok12/10/2021 (14:07)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXVIII.161.2021 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Wierzbno służebnościami gruntowymi oraz przesyłu12/10/2021 (14:07)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXVIII.162.2021 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/157/2021 Rady Gminy Wierzbno z dnia 26 lutego 2021 r.12/10/2021 (14:07)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXVIII.163.2021 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/158/2021 Rady Gminy Wierzbno z dnia 26 lutego 2021 r.12/10/2021 (14:07)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXIX.164.2021 z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII/154/2021 Rady Gminy Wierzbno z dnia 26 lutego 2021 r.12/10/2021 (14:08)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXIX.165.2021 z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/161/2021 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 marca 2021 r.12/10/2021 (14:08)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXIX.166.2021 z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Węgrowskiego w 2021 roku12/10/2021 (14:08)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXX.167.2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2021 rok12/10/2021 (14:09)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXX.168.2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2021-203012/10/2021 (14:09)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXX.169.2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/166/2021 Rady Gminy Wierzbno z dnia 1 kwietnia 2021 r.12/10/2021 (14:09)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXX.170.2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII/156/2021 Rady Gminy Wierzbno z dnia 26 lutego 2021 r. 12/10/2021 (14:10)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXX.171.2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Wierzbno pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie12/10/2021 (14:10)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXXI.172.2021 z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/167/2021 Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 kwietnia 2021 r.12/10/2021 (14:10)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXXII.173.2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia woli na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Wierzbno a Gminą Dobre12/10/2021 (14:11)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXXII.174.2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2021 rok12/10/2021 (14:12)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXXII.175.2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2021-203212/10/2021 (14:24)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXXII.176.2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/171/2021 Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 kwietnia 2021 r.12/10/2021 (14:24)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXXII.177.2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Wierzbno pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie12/10/2021 (14:24)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXXII.178.2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody12/10/2021 (14:24)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXXII.179.2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 Gminy Wierzbno12/10/2021 (14:24)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXXII.180.2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu nieruchomosci i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów12/10/2021 (14:25)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXXIII.181.2021 z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Wierzbno12/10/2021 (14:25)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXXIII.182.2021 z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Wierzbno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok12/10/2021 (14:25)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXXIII.183.2021 z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wierzbno z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok12/10/2021 (14:25)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXXIII.184.2021 z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2021 rok12/10/2021 (14:26)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXXIII.185.2021 z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2021-203212/10/2021 (14:26)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXXIII.186.2021 z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu12/10/2021 (14:26)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXXIV.187.2021 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2021 rok12/10/2021 (14:27)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXXIV.188.2021 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2021-203212/10/2021 (14:27)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXXIV.189.2021 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Adamów - Natolin12/10/2021 (14:27)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXXIV.190.2021 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie uznania za zasadna skargę Prokuratora Rejonowego w Węgrowie na Uchwałę Nr XXVII/158.2021 Rady Gminy Wierzbno z dnia 26 lutego 2021 r.12/10/2021 (14:35)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXXIV.191.2021 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji nieruchomości położonych w miejscowości Jaworek12/10/2021 (14:35)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXXV.192.2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2021 rok20/12/2021 (10:56)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXXV.193.2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2021-203220/12/2021 (10:57)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXXV.194.2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Węgrowskiego w 2021 roku20/12/2021 (10:57)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXXV.195.2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/177/2021 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 czerwca 2021 r.20/12/2021 (10:57)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXXV.196.2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Wierzbno pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie20/12/2021 (10:57)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXXV.197.2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 202220/12/2021 (10:58)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXXV.198.2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok20/12/2021 (10:58)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXXV.199.2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 20/12/2021 (10:58)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXXV.200.2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wierzbno z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok20/12/2021 (10:58)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXXV.201.2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wierzbno 20/12/2021 (10:58)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXXV.202.2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych stanowiących mienie Gminy Wierzbno dla ZMWiKW w Węgrowie 20/12/2021 (10:59)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXXV.203.2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rady Gminy Wierzbno do Spraw Inwentaryzacji Mienia Komunalnego Gminy Wierzbno20/12/2021 (10:59)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXXVI.204.2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na rok 202126/01/2022 (20:05)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXXVI.205.2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2021-203226/01/2022 (20:05)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXXVI.206.2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzbno na 2022 rok26/01/2022 (20:06)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXXVI.207.2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2022-203226/01/2022 (20:06)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXXVI.208.2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzbno26/01/2022 (20:06)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXXVI.209.2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Wierzbno na rok szkolny 2021/202226/01/2022 (20:07)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXXVII.210.2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2022 rok26/01/2022 (20:07)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXXVII.211.2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Węgrowskiego w 2022 roku26/01/2022 (20:07)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXXVII.212.2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Węgrowskiego w 2022 roku26/01/2022 (20:07)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXXVII.213.2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników 26/01/2022 (20:07)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXXVII.214.2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Wierzbno na rok szkolny 2021/202226/01/2022 (20:08)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXXVII.215.2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia GPPiRPA, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym w Gminie Wierzbno na lata 2022-202626/01/2022 (20:08)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXXVIII.216.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2022 rok07/03/2022 (13:48)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXXVIII.217.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2022 - 203207/03/2022 (13:50)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXXVIII.218.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Węgrowskiego w 2022 roku07/03/2022 (13:51)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXXVIII.219.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników07/03/2022 (13:53)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXXVIII.220.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia GPPiRPA, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym w Gminie Wierzbno na lata 2022-202507/03/2022 (13:54)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXXVIII.221.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa07/03/2022 (14:03)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXXVIII.222.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa07/03/2022 (14:05)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXXVIII.224.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzbno w 2022 roku07/03/2022 (14:07)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXXVIII.225.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Wierzbno na 2022 rok07/03/2022 (14:08)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXXVIII.226.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Wierzbno 07/03/2022 (14:09)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXXVIII.227.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Węgrowskiego w 2022 roku07/03/2022 (14:10)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXXIX.228.2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2022 rok07/04/2022 (09:16)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXXIX.229.2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2022-203207/04/2022 (09:17)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXXIX.230.2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Wierzbno na 2023 rok07/04/2022 (09:18)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XXXIX.231.2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Ossówno07/04/2022 (09:25)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XL.232.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2022 rok11/05/2022 (10:36)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XL.233.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2022-203211/05/2022 (10:38)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XL.234.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji11/05/2022 (10:40)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XLI.235.2022 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2022 rok07/06/2022 (11:34)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XLI.236.2022 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2022-203207/06/2022 (11:36)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XLI.237.2022 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Gminy Wierzbno07/06/2022 (11:37)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XLII.238.2022 z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Wierzbno 25/07/2022 (11:02)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XLII.239.2022 z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Wierzbno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok25/07/2022 (11:02)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XLII.240.2022 z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wierzbno z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok25/07/2022 (11:04)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XLII.241.2022 z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2022 rok25/07/2022 (11:04)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XLII.242.2022 z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2022 - 203225/07/2022 (11:05)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XLII.243.2022 z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 420921W kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej25/07/2022 (11:06)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XLIII.244.2022 z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 420907W kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej29/07/2022 (13:14)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XLIII.245.2022 z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 420917W kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej29/07/2022 (13:14)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XLIII.246.2022 z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie ustanowienia i określenia zasad przyznawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Wierzbno” oraz tytułu „Zasłużony dla Gminy Wierzbno”29/07/2022 (13:15)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XLIII.247.2022 z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbnie29/07/2022 (13:16)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XLIV.248.2022 z dnia 14 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2022 rok21/09/2022 (14:55)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XLIV.249.2022 z dnia 14 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2022-203222/09/2022 (08:01)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XLIV.250.2022 z dnia 14 września 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Węgrowskiego w 2022 roku22/09/2022 (08:02)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XLIV.251.2022 z dnia 14 września 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbnie22/09/2022 (08:03)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XLIV.252.2022 z dnia 14 września 2022 r. w sprawie Uchwały Nr XXIX/108/93 Rady Gminy Wierzbno z dnia 1 lipca 1993 r.22/09/2022 (08:04)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XLIV.253.2022 z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ustanowienia i określenia zasad przyznawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Wierzbno” oraz tytułu „Zasłużony dla Gminy Wierzbno”22/09/2022 (08:05)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XLV.254.2022 z dnia 6 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2022 rok09/11/2022 (12:24)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XLV.255.2022 z dnia 6 października 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV.253.2022 z dnia 14 września 2022 r.09/11/2022 (12:25)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XLV.256.2022 z dnia 6 października 2022 r. w sprawie uznania za zasadną skargę Prokuratora Rejonowego w Węgrowie 09/11/2022 (12:26)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XLV.257.2022 z dnia 6 października 2022 r. w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XLII.243.2022 z dnia 15 lipca 2022 r.09/11/2022 (12:28)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XLV.258.2022 z dnia 6 października 2022 r. w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XLIII.244.2022 z dnia 29 lipca 2022 r. 09/11/2022 (12:29)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XLV.259.2022 z dnia 6 października 2022 r. w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XLIII.245.2022 z dnia 29 lipca 2022 r.09/11/2022 (12:30)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XLVI.260.2022 z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2022 rok22/11/2022 (12:43)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XLVII.261.2022 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2022 rok07/12/2022 (14:46)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XLVII.262.2022 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2022 - 203207/12/2022 (14:47)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XLVII.263.2022 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2023 roku07/12/2022 (14:48)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XLVII.264.2022 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok07/12/2022 (14:49)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XLVII.265.2022 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych07/12/2022 (14:50)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XLVII.266.2022 z dnia 28 listopada 2022 r. sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Wierzbno 07/12/2022 (14:50)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XLVIII.267.2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2022 rok10/01/2023 (14:28)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XLVIII.268.2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2022 - 203205/01/2023 (11:02)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XLVIII.269.2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzbno na 2023 rok05/01/2023 (11:03)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XLVIII.270.2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2023 - 203205/01/2023 (11:06)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XLVIII.271.2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi (...)05/01/2023 (11:07)Ewa Jaworowskadownload
Uchwała Nr XLVIII.272.2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wierzbno z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok05/01/2023 (11:08)Ewa Jaworowskadownload