• Szukaj

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 420918W WYGLĘDÓWEK - NADZIEJA

  • Zamówienia publiczne
  • powyżej 130 000zł
  • Publikacja: 09/03/2022 (09:36)
  • Wersja: 3
  • Autor: Ewa Jaworowska

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Przebudowa drogi gminnej nr 420918W Wyględówek - Nadzieja, od km 0+498 do km 1+497, na długości 0,999 km, w miejscowościach Wyględówek i Nadzieja, Gmina Wierzbno


https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8c64613a-3617-4e5b-adfc-fd189f89b442