• Szukaj

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 2

  • Zamówienia publiczne
  • powyżej 130 000zł
  • Publikacja: 01/12/2022 (14:06)
  • Wersja: 1
  • Autor: Ewa Jaworowska

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE WIERZBNO”:


https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1542f3a1-5e0b-49fc-81e9-cbd33eeb0efa