• Szukaj

Zarządzenia

  • Organy Gminy
  • Wójt
NazwaData publikacjiRedaktor
Zarządzenie nr 1/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych12/10/2021 (14:48)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 2/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 12/10/2021 (14:48)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 3/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej12/10/2021 (14:48)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 4/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2018 rok12/10/2021 (14:49)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 5/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej12/10/2021 (14:49)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 6/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2018 rok12/10/2021 (14:49)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 7/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy12/10/2021 (14:49)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 8/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie powłoania Komisji Konkursowej do wyboru Partnera/ów spoza sektora finansów publicznych12/10/2021 (14:49)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 9/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2018 rok12/10/2021 (14:50)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 10/2019 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2018-202112/10/2021 (14:50)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 11/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zmin w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok12/10/2021 (14:50)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 12/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy12/10/2021 (14:50)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 13/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola12/10/2021 (14:51)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 14/2019 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy12/10/2021 (14:51)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 15/2019 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy oraz powołania komisji 12/10/2021 (14:51)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 16/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok12/10/2021 (14:51)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 17/2019 z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie uchylenia części Zarządzenia Nr 16/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok12/10/2021 (14:53)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 18/2019 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu i oceny stanu dróg12/10/2021 (14:53)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 19/2019 z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań związanych z wyborami do organów samorządu wsi z terenu Gminy Wierzbno 12/10/2021 (14:53)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 20/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wierzbno na 2018 rok12/10/2021 (14:54)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 21/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy12/10/2021 (14:54)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 22/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Urzędzie Gminy Wierzbno Planu Ochrony Informacji Niejawnych12/10/2021 (14:55)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 23/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna12/10/2021 (14:55)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 24/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok12/10/2021 (14:55)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 25/2019 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok12/10/2021 (14:55)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 26/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbnie na 2018 rok12/10/2021 (14:55)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 27/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie powołania komsji do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej 12/10/2021 (14:56)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 28/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie odwołania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbnie12/10/2021 (14:56)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 29/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania przez pracodawcę zakupu okularów korygujących wzrok12/10/2021 (14:56)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 30/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2019-202212/10/2021 (14:56)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 31/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru lokalu mieszkalnego w Domu Nauczyciela w Wierzbnie12/10/2021 (14:57)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 32/2019 z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krypach12/10/2021 (14:57)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 33/2019 z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na 12/10/2021 (14:57)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 34/2019 z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 12/10/2021 (14:57)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 35/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krypach12/10/2021 (14:58)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 36/2019 z dnia 25 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkurosowej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krypach12/10/2021 (14:58)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 37/2019 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok12/10/2021 (14:58)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 38/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krypach12/10/2021 (14:58)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 39/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg w msc. Karczewiec i Strupiechów12/10/2021 (14:58)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 40/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej12/10/2021 (14:59)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 41/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę indywidualnej oczyszczalni ścieków w msc. Krypy 12/10/2021 (14:59)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 42/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej12/10/2021 (14:59)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 43/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz powołania komisji12/10/2021 (15:00)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 44/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbno za pierwsze półrocze 2019 roku12/10/2021 (15:01)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 45/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok12/10/2021 (15:01)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 46/2019 z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowozu i odwozu uczniów do szkół na terenie Gminy12/10/2021 (15:02)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 47/2019 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko Kierownika GOPS 12/10/2021 (15:02)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 48/2019 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej12/10/2021 (15:02)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 49/2019 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej w msc. Jaworek, Janówek, Świdno 12/10/2021 (15:02)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 50/2019 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej12/10/2021 (15:03)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 51/2019 z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok12/10/2021 (15:03)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 52/2019 z dnia 10 października 2019 r. w sprawie okreslenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych w 2020 roku12/10/2021 (15:03)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 53/2019 z dnia 21 października 2019 r. w sprawie odwołania sładu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych12/10/2021 (15:05)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 54/2019 z dnia 21 października 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego GKRPA12/10/2021 (15:05)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 55/2019 z dnia 21 października 2019 r. w sprawie odwołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie12/10/2021 (15:05)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 56/2019 z dnia 21 października 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie12/10/2021 (15:06)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 57/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok12/10/2021 (15:06)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 58/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej12/10/2021 (15:07)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 59/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej12/10/2021 (15:09)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 60/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i Zespołów Spisowych w celu przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej pełnej12/10/2021 (15:09)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 61/2019 z dnia 32 października 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy12/10/2021 (15:09)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 62/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok12/10/2021 (15:09)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 63/2019 z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Gminy12/10/2021 (15:09)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 64/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2020-202312/10/2021 (15:10)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 65/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Wierzbno na 2020 rok12/10/2021 (15:10)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 66/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skótków opadaów atmosferycznych w 2019 roku12/10/2021 (15:11)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 67/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania rzeczowych składników majątku-środków trwałych na rzecz Szkoły podstawowej w Wierzbnie12/10/2021 (15:11)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 68/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji inwentarycacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Publicznym Przedszkolu w Krypach12/10/2021 (15:11)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 69/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo za Dyrektora Publicznego Przedszkola w Krypach12/10/2021 (15:12)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 70/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok12/10/2021 (15:12)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 71/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo za Dyrektora Publicznego Przedszkola w Krypach12/10/2021 (15:12)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 72/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok12/10/2021 (15:13)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 74/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 103/09 z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu12/10/2021 (15:13)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 75/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów inwestycyjnych Szkołach Podstawowych w Wierzbnie i Krypach12/10/2021 (15:13)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 76/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Przedszkola w Krypach12/10/2021 (15:14)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 77/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie powołania zespołu doradczego do spraw przygotowania Strategii Rozwoju Gminy na lata 2020-203012/10/2021 (15:15)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 78/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie odwołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 12/10/2021 (15:15)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 79/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniach rekrutacyjnym oraz uzupełniajcym do publicznego przedszkola12/10/2021 (15:15)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 80/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 129/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru Wójta Gminy 12/10/2021 (15:15)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 81/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy oraz powołania komisji12/10/2021 (15:15)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 82/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 12/10/2021 (15:15)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 83/2020 z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu Strategii Gminy na lata 2020-203012/10/2021 (15:16)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 84/2020 z dnia 23 marca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 79/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. 12/10/2021 (15:16)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 85/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wierzbno za 2019 rok12/10/2021 (15:16)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 86/2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w organizacji i czasie pracy Urzędu12/10/2021 (15:17)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 87/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok12/10/2021 (15:17)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 88/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-202312/10/2021 (15:17)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 89/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypach12/10/2021 (15:17)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 90/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok12/10/2021 (15:18)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 91/2020 z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy w Urzędzie związanych z SARS-CoV-212/10/2021 (15:18)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 92/2020 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok12/10/2021 (15:18)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 93/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi łączącej miejscowości Skarżyn i Józefy12/10/2021 (15:18)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 94/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej12/10/2021 (15:18)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 95/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Wierzbnie12/10/2021 (15:19)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 96/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok12/10/2021 (15:19)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 97/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na 12/10/2021 (15:19)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 98/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej12/10/2021 (15:19)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 99/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbnie za 2019 rok12/10/2021 (15:20)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 100/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych w wyniku zdarzeń noszacych znamiona klęski żywiołowej12/10/2021 (15:20)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 101/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok12/10/2021 (15:20)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 102/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-203012/10/2021 (15:20)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 103/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu w Wierzbnie12/10/2021 (15:21)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 104/2020 z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie odwołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie12/10/2021 (15:21)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 105/2020 z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie powołania składu osobowego GKRPA12/10/2021 (15:21)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 106/2020 z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok12/10/2021 (15:21)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 107/2020 z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok12/10/2021 (15:21)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 108/2020 z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok12/10/2021 (15:22)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 109/2020 z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy12/10/2021 (15:22)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 110/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Gminie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywania się z obowiązku informacji o schematach podatkowych12/10/2021 (15:22)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 111/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok12/10/2021 (15:22)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 112/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 95/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego12/10/2021 (15:22)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 113/2020 z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-203012/10/2021 (15:23)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 114/2020 z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmian w organizacji i czasie pracy Urzędu12/10/2021 (15:23)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 115/2020 z dnia 4 września 2020 r. w sprawie podjęcia działań w celu ograniczenia ryzyka zarażenia się SARS CoV-212/10/2021 (15:23)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 116/2020 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze Półrocze 2020 roku12/10/2021 (15:24)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 117/2020 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędncze Urzędzie Gminy oraz powołania komisji12/10/2021 (15:25)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 118/2020 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie powołania Koordynatora oraz Zespołu ds. dostępności12/10/2021 (15:26)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 119/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok13/10/2021 (09:20)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 120/2020 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsutacji społecznych w sprawie Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi13/10/2021 (09:30)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 121/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok13/10/2021 (09:31)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 122/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawczego gruntów stanowiących własność Gminy13/10/2021 (09:31)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 123/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok13/10/2021 (09:32)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 124/2020 z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie organizacji pracy w systemie hybrydowym w Urzędzie Gminy13/10/2021 (09:32)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 125/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-203013/10/2021 (09:34)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 126/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy na 2021 rok13/10/2021 (09:34)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 127/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok13/10/2021 (09:34)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 128/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych13/10/2021 (09:35)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 129/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej13/10/2021 (09:35)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 130/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok13/10/2021 (09:36)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 131/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie organizacji pracy w systemie hybrydowym w Urzędzie Gminy13/10/2021 (09:36)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 132/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika GOPS do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń o dofinasowanie z NFOŚiGW lub WFOŚiGW13/10/2021 (09:36)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 133/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika GOPS do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń o dofinasowanie z NFOŚiGW lub WFOŚiGW13/10/2021 (09:37)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 134/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika GOPS do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń o dofinasowanie z NFOŚiGW lub WFOŚiGW13/10/2021 (09:37)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 135/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń o dofinansowanie z NFOŚiGW lub WFOŚi13/10/2021 (09:37)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 136/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie organizacji pracy w systemie hybrydowym w Urzędzie Gminy w Wierzbnie13/10/2021 (09:37)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 138/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy w Wierzbnie 13/10/2021 (09:38)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 139/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie rozwiązania Gminnego biura Spisowego powołanego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.13/10/2021 (09:38)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 140/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji pracy w systemie hybrydowym w Urzędzie Gminy w Wierzbnie13/10/2021 (09:38)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 141/2021 z dnia 25 stycznia w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego 202113/10/2021 (09:38)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 142/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania na terenie Gminy Wierzbno13/10/2021 (09:38)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 143/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do publicznego przedszkola13/10/2021 (09:39)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 144/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Wierzbnie Regulaminu udzielania zamówień publicznych13/10/2021 (09:39)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 145/2021 z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krypach 13/10/2021 (09:40)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 146/2021 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wierzbno za 2020 rok13/10/2021 (09:40)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 148/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Wierzbno w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym13/10/2021 (09:40)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 149/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2021 rok13/10/2021 (09:40)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 150/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej13/10/2021 (09:41)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 151/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia o zamówieniu na opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Brzeźnik, Ossówno, Rąbież13/10/2021 (09:41)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 152/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej13/10/2021 (09:41)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 153/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia o zamówieniu udzielanym w trybie podstawowym bez negocjacji na budowę sieci wodociągowej na terenie gminy Wierzbno 13/10/2021 (09:41)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 154/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2021 rok13/10/2021 (09:41)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 155/2021 z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 13/10/2021 (09:41)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 156/2021 z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wierzbno 13/10/2021 (09:42)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 157/2021 z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na 2021-203213/10/2021 (09:42)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 158/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Wierzbnie oraz powołania komisji13/10/2021 (09:42)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 159/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie posiadania obowiązkowego konta na PEF13/10/2021 (09:42)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 160/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GBP w Wierzbnie za 2020 rok13/10/2021 (09:43)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 161/2021 z dnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę lub najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Wierzbno13/10/2021 (09:45)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 162/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2021 rok13/10/2021 (09:47)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 163/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela13/10/2021 (09:48)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 164/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzbnie13/10/2021 (09:48)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 165/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2021-203213/10/2021 (09:48)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 166/2021 z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Wierzbnie 13/10/2021 (10:24)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 167/2021 z dnia 15 lipca w sprawie powołania komisji ds. niszczenia zwróconych weksli i deklaracji wekslowych13/10/2021 (10:24)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 168/2021 z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z RFIL w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 13/10/2021 (10:25)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 169/2021 z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do placówki oświatowej13/10/2021 (10:25)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 170/2021 z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie zasad ewidencji i rozliczania środków pochodzących z RFIL w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-1913/10/2021 (10:25)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 171/2021 z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Szkole Podstawowej w Wierzbnie oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej13/10/2021 (10:25)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 172/2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie odwołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Wierzbno13/10/2021 (10:25)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 173/2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Wierzbnie13/10/2021 (10:26)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 174/2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2021 rok13/10/2021 (10:26)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 175/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji ds. przekazania składników majątkowych Szkoły Podstawowej w Wierzbnie13/10/2021 (10:26)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 176/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbno za pierwsze półrocze 2021 roku13/10/2021 (10:27)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 179/2021 z dnia 27 września 2021 r. w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych 13/10/2021 (10:27)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 180/2021 z dnia 27 września 2021 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-1913/10/2021 (10:27)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 181/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2021 rok13/10/2021 (10:28)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 178/2021 z dnia 27 września 2021 r. zmiany Zarządzenia Nr 118/2020 Wójta Gminy Wierzbno z dnia 28 września 2020 r.14/10/2021 (10:25)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 177/2021 z dnia 10 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Adamów - Natolin15/10/2021 (15:01)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 182/2021 z dnia 19 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2021 rok28/10/2021 (10:21)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 184/2021 z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego za święto, które przypada w sobotę dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Wierzbnie03/11/2021 (13:46)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 185/2021 z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2021 rok05/11/2021 (14:44)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 188/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości16/11/2021 (11:59)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 189/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej16/11/2021 (11:59)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 187/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Wierzbno na 2022 rok23/11/2021 (15:29)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 191/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2021 rok02/12/2021 (14:50)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 196/2022 z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę17/01/2022 (15:08)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 192/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie odwołania/powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie02/03/2022 (13:55)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 194/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy15/03/2022 (11:34)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 195/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych02/03/2022 (13:58)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 147/2021 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie rozliczeń podatku VAT 02/03/2022 (14:00)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 190/2021 z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy02/03/2022 (14:02)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 197/2022 z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Wierzbnie27/04/2022 (10:45)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 198/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie organizacji pracy w systemie hybrydowym w Urzędzie Gminy w Wierzbnie27/06/2022 (11:24)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 199/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do przedszkoli 27/06/2022 (11:39)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 200/2022 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia o zamówieniu na Termomodernizację szkół podstawowych w Wierzbnie i Krypach27/06/2022 (11:41)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 201/2022 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 27/06/2022 (11:41)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 202/2022 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia o zamówieniu na Przebudowę drogi gminnej Wyględówek - Nadzieja27/06/2022 (11:42)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 203/2022 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej27/06/2022 (11:43)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 204/2022 z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia o zamówieniu na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Stary Dwór27/06/2022 (11:44)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 205/2022 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej27/06/2022 (11:44)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 206/2022 z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie powołania rzeczoznawców wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do przeprowadzenia szacowań27/06/2022 (11:45)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 207/2022 z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Wierzbnie27/06/2022 (11:47)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 208/2022 z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 27/06/2022 (11:48)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 209/2022 z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Wierzbno na lata 2022-203227/06/2022 (11:53)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 210/2022 z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Wierzbno na lata 2022-203227/06/2022 (11:54)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 212/2022 z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji do niszczenia pieczęci urzędowych i pieczątek służbowych 27/06/2022 (11:56)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 213/2022 z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia o zamówieniu na Przebudowę rogi gminnej w miejscowości Strupiechów27/06/2022 (11:57)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 214/2022 z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej27/06/2022 (11:58)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 215/2022 z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2022 rok27/06/2022 (11:58)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 216/2022 z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia kierownika i pracowników GOPS w Wierzbnie27/06/2022 (11:59)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 217/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 27/06/2022 (12:00)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 218/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia o zamówieniu na Budowę oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Wierzbnie27/06/2022 (12:01)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 219/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej27/06/2022 (12:02)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 220/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-1927/06/2022 (12:03)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 221/2022 z dnia 1 kwietnia w sprawie powierzenia GOPS w Wierzbnie realizacji przyznawania świadczeń z tytułu zapewnienia zakwaterowania obywatelom Ukrainy27/06/2022 (12:04)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 222/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy w Wierzbnie dnia wolnego27/06/2022 (12:05)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 223/2022 dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wierzbno za 2021 rok27/06/2022 (12:06)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 224/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 27/06/2022 (12:06)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 225/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-1927/06/2022 (12:07)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 226/2022 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-1927/06/2022 (12:08)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 227/2022 z dnia 30 maja w sprawie zmiany Zarządzenia nr 190/2021 z dnia 16 listopada 2021 r.27/06/2022 (12:09)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 228/2022 z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-1927/06/2022 (12:09)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 231/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Gminy w Wierzbnie27/06/2022 (12:10)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 232/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 27/06/2022 (12:11)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 233/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2022 rok27/06/2022 (12:11)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 234/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku bankowego „Fundusz Pomocy – Ukraina”27/06/2022 (12:12)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 235/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r. sprawie ogłoszenia o zamówieniu na Budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Janówek, Wyględówek, Nadzieja, Ossówno, Brzeźnik i Rąbież27/06/2022 (12:13)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 236/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 27/06/2022 (12:14)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 238/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzbnie27/06/2022 (12:15)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 147/2021 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie rozliczeń podatku VAT w gminie Wierzbno07/09/2022 (09:23)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 244/2022 z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej18/07/2022 (13:52)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 245/2022 z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej18/07/2022 (13:54)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 243/2022 z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzbnie12/07/2022 (13:04)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 239/2022 z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2022 rok18/07/2022 (13:55)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 240/2022 z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2022- 203218/07/2022 (13:57)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 241/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GBP za 2021 rok18/07/2022 (13:58)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 242/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku bankowego „Fundusz Pomocy – Ukraina”18/07/2022 (14:00)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 251/2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzbnie16/08/2022 (11:12)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 255/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Wierzbnie22/09/2022 (13:19)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 248/2022 z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy w Wierzbnie21/09/2022 (14:33)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 264/2022 z dnia 21 września 2022 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta 21/09/2022 (14:34)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 268/2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Wierzbnie oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej30/09/2022 (11:01)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 271.2022 z dnia 21 października 2022 r.w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku bankowego „Fundusz Pomocy – Ukraina”03/01/2023 (14:18)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 272.2022 z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Wierzbno na 2023 rok03/01/2023 (14:19)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 273.2022 z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2023 - 203203/01/2023 (14:21)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 274.2022 z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku urzędniczym 03/01/2023 (14:22)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 275.2022 z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na kierowniczym stanowisku urzędniczym03/01/2023 (14:23)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 277.2022 z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 03/01/2023 (14:25)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 278.2022 z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej03/01/2023 (14:25)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 279.2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych03/01/2023 (14:28)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 280.2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej03/01/2023 (14:28)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 288.2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy 03/01/2023 (14:29)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 289.2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2022 rok03/01/2023 (14:30)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 292.2022 z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2022 rok 03/01/2023 (14:31)Ewa Jaworowskadownload