• Szukaj

Ochrona środowiska i gospodarka odpadami

  • Wzory wniosków do pobrania
NazwaData publikacjiRedaktor
Informacja o wyrobach zawierających azbest08/02/2022 (11:51)Ewa Jaworowskadownload
Wniosek o odebranie/zdjęcie i odebranie odpadów zawierających azbest08/02/2022 (11:53)Ewa Jaworowskadownload
Podstawowe informacje dotyczące odbioru odpadów komunalnych08/02/2022 (13:25)Ewa Jaworowskadownload
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi08/02/2022 (13:27)Ewa Jaworowskadownload
Oświadczenie o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków08/02/2022 (13:29)Ewa Jaworowskadownload