• Szukaj

Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka gruntami

  • Wzory wniosków do pobrania
NazwaData publikacjiRedaktor
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości20/01/2022 (13:27)Ewa Jaworowskadownload
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego20/01/2022 (13:30)Ewa Jaworowskadownload
Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew/krzewów20/01/2022 (14:27)Ewa Jaworowskadownload
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy20/01/2022 (14:24)Ewa Jaworowskadownload
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego20/01/2022 (14:26)Ewa Jaworowskadownload
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa20/01/2022 (14:28)Ewa Jaworowskadownload