• Szukaj

Struktura Organizacyjna Urzędu

  • Urząd Gminy
  • Publikacja: 17/10/2022 (10:31)
  • Wersja: 6
  • Autor: Ewa Jaworowska

Emil Wąsowski

Wójt Gminy

wojt@gminawierzbno.pl

wewnętrzny: 33

pokój nr 1


REFERAT FINANSOWY

Marta Haładaj

Skarbnik Gminy - Kierownik Referatu

skarbnik@gminawierzbno.pl

wewnętrzny: 44

pokój nr 5

Grażyna Łukasiak

Inspektor ds. księgowości budżetowej i kadr

g.lukasiak@gminawierzbno.pl

wewnętrzny: 34

pokój nr 3


Renata Brożyna

Inspektor ds. księgowości budżetowej

r.brozyna@gminawierzbno.pl

wewnętrzny: 34

pokój nr 3


Marzena Skarżyńska

Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

m.skarzynska@gminawierzbno.pl

wewnętrzny: 38

pokój nr 2


Barbara Barcz

Inspektor ds. księgowości podatków i opłat lokalnych

b.barcz@gminawierzbno.pl

wewnętrzny: 38

pokój nr 2


Martyna Pieńkowska

Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych oraz działalności gospodarczej

m.pienkowska@gminawierzbno.pl

wewnętrzny: 36

pokój nr 7


REFERAT OŚWIATOWY


Katarzyna Żelazowska

Kierownik Referatu Oświaty, rolnictwo, łowiectwo, zwierzęta bezdomne

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

k.zelazowska@gminawierzbno.pl

wewnętrzny: 43

pokój nr 8

Ewa Kuśmierczyk

Inspektor ds. księgowości oświaty

ksiegowa.oswiata@gminawierzbno.pl

wewnętrzny: 39

pokój nr 9


Janina Koszewska

Inspektor ds. wynagrodzeń

gzeas4@op.pl

wewnętrzny: 39

pokój nr 9

REFERAT DS. INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


Magdalena Dębowska

Kierownik Referatu

m.debowska@gminawierzbno.pl

wewnętrzny: 32

pokój nr 1


Sylwia Boruc

Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami

s.boruc@gminawierzbno.pl

wewnętrzny: 35

pokój nr 6


Edyta Chabiera

Inspektor ds. gospodarki gruntami, gospodarki przestrzennej, wycinka drzew

e.chabiera@gminawierzbno.pl

wewnętrzny: 37

pokój nr 4


Renata Sasim

Inspektor ds. drogownictwa, oświetlenia i gospodarki wodnej

r.sasim@gminawierzbno.pl

wewnętrzny: 40

pokój nr 10

URZĄD STANU CYWILNEGO


Anna Skarżyńska

Zastępca kierownika USC, Inspektor ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i kasy

a.skarzynska@gminawierzbno.pl

wewnętrzny: 37

pokój nr 4


SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY


Ewa Jaworowska

Inspektor ds. sekretariatu, obsługi Rady Gminy i jej organów oraz prac społecznych

e.jaworowska@gminawierzbno.pl

wewnętrzny: 31

pokój nr 1


Jakub Łabarzewski

Inspektor ds. organizacyjnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, obronnych i p.poż.

j.labarzewski@gminawierzbno.pl

wewnętrzny: 35

pokój nr 6