• Szukaj

BUDOWA INDYWIDUALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIERZBNIE

  • Zamówienia publiczne
  • powyżej 130 000zł
  • Publikacja: 09/06/2022 (09:14)
  • Wersja: 1
  • Autor: Ewa Jaworowska

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego w Wierzbnie, z siedzibą Wierzbno 48, 07-111 Wierzbno na działce ewidencyjnej nr 422/2:


https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9ba26f3d-1d13-490a-9e1e-87b299fbcc70