• Szukaj

Podstawowe dane

  • Gmina
  • Publikacja: 31/08/2022 (14:55)
  • Wersja: 10
  • Autor: Ewa Jaworowska

Urząd Gminy w Wierzbnie

Rodzaj: gmina wiejska

Lokalizacja: województwo mazowieckie, powiat węgrowski


Wójt: Emil Wąsowski

Przewodnicząca Rady Gminy: Małgorzata Karczewska

Skarbnik Gminy: Marta Haładaj

Inspektor Ochrony Danych (IOD): Krzysztof Śledziewski - iodwierzbno@interia.pl