• Szukaj

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

  • Zamówienia publiczne
  • powyżej 130 000zł
  • Publikacja: 18/11/2022 (15:08)
  • Wersja: 6
  • Autor: Ewa Jaworowska

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE WIERZBNO”:


https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/27075315-538a-4f7c-aff3-a3ee2676b988