• Szukaj

Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

  • Fundusze zewnętrzne
  • Fundusze krajowe
  • Publikacja: 06/12/2022 (10:16)
  • Wersja: 4
  • Autor: Ewa Jaworowska


Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 420918W Wyględówek – Nadzieja  od km 0+498 do km 1+497, na długości 0,999 km,

w miejscowościach Wyględówek i Nadzieja, Gmina Wierzbno

zostało zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju DrógKoszt inwestycji wyniósł: 1 257 291,77 zł.

Gmina Wierzbno w ramach realizacji tej inwestycji otrzymała:


  • 558 497,66 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
  • 698 794,11 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (środki własne w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)

W ramach inwestycji wykonano:

- rozbiórka i wykonanie nowej podbudowy z kruszywa

- pobocza z kruszywa łamanego,

- budowa kanału technologicznego,

- nawierzchnię jezdni z dwóch warstw masy mineralno asfaltowej,

- zamontowano znaki pionowe.