• Szukaj

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI STARY DWÓR

  • Zamówienia publiczne
  • powyżej 130 000zł
  • Publikacja: 18/03/2022 (09:55)
  • Wersja: 1
  • Autor: Ewa Jaworowska

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Dwór Gmina Wierzbno


https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c7fb396d-c576-4f57-8f98-c78b327df9f3