• Szukaj

Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbnie

  • Jednostki Gminy
  • Jednostki organizacyjne i samorządowe instytucje kultury
  • Publikacja: 31/08/2022 (14:22)
  • Wersja: 2
  • Autor: Ewa Jaworowska

Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbnie

adres: Wierzbno 93, 07-111 Wierzbno

tel. (25) 793 45 08

adres email: bibliotekawierzbno@onet.eu


Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbnie jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Gminę Wierzbno. Wypełnia działalność statutową oraz podejmuje działania niestandardowe.

Gminna Biblioteka Publiczna służy mieszkańcom gminy upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną oraz kulturalno-oświatową. Z usług naszych placówek korzystają też mieszkańcy gmin sąsiednich, jak również mieszkańcy miast, którzy odwiedzają naszą gminę (najczęściej w okresie letnim).