• Szukaj

Pracownicy Młodociani

  • Wzory wniosków do pobrania
  • Oświata
NazwaData publikacjiRedaktor
Zawiadomienie o zawarciu umowy z pracownikiem młodocianym16/08/2022 (12:43)Ewa Jaworowskadownload
Zawiadomienie o rozwiązaniu umowy z pracownikiem młodocianym16/08/2022 (12:44)Ewa Jaworowskadownload
Oświadczenie młodocianego pracownika 16/08/2022 (12:44)Ewa Jaworowskadownload
Oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania młodocianego pracownika16/08/2022 (12:45)Ewa Jaworowskadownload
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis16/08/2022 (12:46)Ewa Jaworowskadownload
Wniosek o dofinansowanie do kosztów kształcenia młodocianych pracowników13/10/2022 (11:50)Ewa Jaworowskadownload
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis13/10/2022 (11:51)Ewa Jaworowskadownload
Oświadczenie przedsiębiorcy13/10/2022 (11:51)Ewa Jaworowskadownload
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 13/10/2022 (11:52)Ewa Jaworowskadownload