Urząd Gminy

Emil Wąsowski

Wójt Gminy

wewnętrzny: 33

pokój nr 1

Marta Haładaj

Skarbnik Gminy

wewnętrzny: 44

pokój nr 5

Ewa Jaworowska

Inspektor ds. sekretariatu i obsługi organów gminy oraz prac społecznych

wewnętrzny: 31

pokój nr 1

Grażyna Łukasiak

Inspektor ds. księgowości budżetowej i kadr

wewnętrzny: 34

pokój nr 3

Renata Brożyna

Inspektor ds. księgowości budżetowej

wewnętrzny: 34

pokój nr 5

Monika Połaska

Inspektor ds. organizacyjnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, obronnych i p.poż

wewnętrzny: 35

pokój nr 6

Sylwia Boruc

Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami

wewnętrzny: 35

pokój nr 6

Katarzyna Chabiera

Inspektor ds. działalności gospodarczej

wewnętrzny: 36

pokój nr 7

Edyta Chabiera

Inspektor ds. gospodarki gruntami, gospodarki przestrzennej, wycinka drzew

wewnętrzny: 37

pokój nr 4

Anna Skarżyńska

Inspektor ds. obsługi USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych

wewnętrzny: 37

pokój nr 4

Barbara Barcz

Inspektor ds. księgowości podatków i opłat lokalnych

wewnętrzny: 38

pokój nr 2

Marzena Skarżyńska

Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

wewnętrzny: 38

pokój nr 2

Katarzyna Żelazowska

Kierownik Referatu Oświaty, rolnictwo, łowiectwo, zwierzęta bezdomne. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

wewnętrzny: 43

pokój nr 8

Janina Koszewska

Inspektor ds. wynagrodzeń

wewnętrzny: 39

pokój nr 9

Ewa Kuśmierczyk

Inspektor ds. księgowości oświaty

wewnętrzny: 39

pokój nr 9

Magdalena Dębowska

Inspektor ds. Inwestycji, Kultury, i pozyskiwania środków zewnętrznych

wewnętrzny: 32

pokój nr 1

Renata Sasim

Inspektor ds. drogownictwa, oświetlenia i gospodarki wodnej

wewnętrzny: 40

pokój nr 10