Rada Gminy

Małgorzata Justyna Karczewska

Przewodnicząca Rady

Hanna Agnieszka Karczewska

Wiceprzewodnicząca Rady

Wanda Grażyna Orzechowska

Wiceprzewodnicząca Rady

Włodzimierz Durka

Tadeusz Jabłoński

Artur Piotr Jaczewski

Piotr Kiesner

Andrzej Władysław Kopeć

Beata Krasnodębska

Bartłomiej Łukasz Królak

Mirosław Paweł Krzyżanowski

Dariusz Jacek Patoka

Witold Justyn Roman

Krzysztof Edmund Twardowski

Łukasz Wąsowski