Wójt Gminy Wierzbno informuje, iż Gmina Wierzbno wystąpi z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.


W związku z powyższym rolnicy (posiadający siedzibę gospodarstwa na terenie Gminy Wierzbno) zainteresowani przekazaniem odpadów z tworzyw sztucznych pochodzących z działalności rolniczej takich jak:

- folia rolnicza

- siatka i sznurek do owijania balotów

- opakowania po nawozach

- opakowania typu Big Bag

mogą składać wnioski do Urzędu Gminy w Wierzbnie o udział w programie w terminie do dnia 10.02.2023 r. pokój nr. 6, w godzinach pracy urzędu.


W przypadku nieotrzymania przez Gminę Wierzbno dotacji z NFOŚiGW na realizację planowanego zadania projekt nie będzie realizowany.


W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników.

Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć odpady pochodzące z działalności rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę.


Wzór wniosku w załączeniu